Εφημερεύον Φαρμακείο | Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023


Ωράριο:

8 ΠΡΩΙ - 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ

Φαρμακείο:

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Διεύθυνση:

ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Περιοχή:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο:

2441025689