8 ΠΡΩΙ - 9 ΒΡΑΔΥ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2441022103
8 ΠΡΩΙ - 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2441025689